Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

ΕΔΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙΣ ΑΣΚΙΑΝΕ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=qaTt7kIxIU4 


MF#MRM  F#S  F#SL  F# S C L S F# M R 
D# R M F# S SCLS  SF#  F#MR F#M

CDCLC DR D C L  SLCDL  SF#SLF#SF#MR  D# R M F# S SCLS  SF#  F#MR F#M