Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

ΠΑΡΕ ΜΕ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=cf2V8zo0n-w 


L S L CLSF#S DRC LC DCLS S SL C D DRCL LCLSLL

RDRMR SLCDMRD DRCL CS SL CDC R D DRCL LCLSLL