Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΚΑΘΕ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

 https://www.youtube.com/watch?v=7wejY1wANIY


F S L L#DL#DLS  SL L# DRDRL#L


LDL#LS L L# R DRDL#L S F FSF DL#LSFR# R# R#RR#FS FSR# RR#R

LDL#LS L L# R DRDL#L S F FSF DL#LSFR#FR# RR#FS FSR#RDR#RR#R R#FR#R