Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

ΧΡΥΣΟ ΦΤΕΡΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

 https://www.youtube.com/watch?v=iKOC2yHEf0M1A)    L LL#L SLS   R M F S  LF  SM FR

1B)    D R M F     M  SFM FM  D M F S  LF  SM FR

  2)      DMM DM FS                    SS D             S F M R


FM SF   LS L#L  D    L# L S F        X2
FM SF   LS L#L  D    L# L S F   SLL#  SL 

DRR      R   D    L#   L                              X2

DL#LS

FSS L   D RL# L L#L 

FSS L  F  SM RMR