Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΟΣΟ ΒΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

 https://www.youtube.com/watch?v=SEmrx_ShLns

D R D L# D  DR L# L S

LL# D  DLL#   L# DLSF

LL# D  DLL#   L# D L


F S L  L# D R   RRD
D R D L# D  DR L# L S

LL# D  DLL#   L# DLSF

LL# D  DLL#   L# D L