Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΧΑΛΕΠΙΑΝΟΣ ΜΑΝΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=7RTGaKxpuPQ

S L C D R  RR  RR

DR RDRD  RM  DC RDL#L

CD DCDC R DL#   DL#LS

LL#   LL#L  D  L#LL#  LL#SF#

SLL# L SF# R#R  R#F#    LSF#R# R


LL# LL#L  D  L#L SLSF#

S    S#   SF# R#R  R#F#    LSF#R# R