Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

 https://www.youtube.com/watch?v=hbJJFojvQk0

D R RR R DD L#R D L#L# LL SL L#L# L S
D R RR R DD L#R D L#L# LL SL FS

FSLL#  DL#L      L#LS

FSLL#  DL#L  DRR# R D L# L   L L# D L#L# L S

R#R#RD RR#SFR#R RR#R D L# L S

R#R#RR#  SFR#RD DL#LL#D RR#R     L# L   L# L S