Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΓΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΛΕΜΟΝΙΑ - ΧΑΛΑΛΙ ΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΕ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=D91TNaER8pw 


S L C DRD CDD RMR MRD CDC

SLSLSLC  C L S F# M R  S F# M R    DR CDR  D R CDCLCC LCLS F#SL F#S
LCC LCLS F#SLS CDCLSF#S

R R DRDC R M F# S F# MF# RM D FFFFF#
 

R M F# S F# MF# RM R DR DC