Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΟΛΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

 https://www.youtube.com/watch?v=mg9k1UddCbw

S L C S D CD DRCLSCL

M R D C LC SF# M R

R M F# S

LCLC S F#MR R M F# S

DCLC S F#MR R M F# S

LCLC S F#F# S L