Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΕΨΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=nMS-qA9F1c0


R R D L# L S L F M D R MFS L L# S SFSS

R R DRDL#LS L FSMFMDR MFS L L# S SFSS

R R DRDL#LS L FSMFMDR 


R D M F S L S FM RR RDRR

R D M F S LL#S FSMRS SFMFS 

R D M F S LL#S FSM R RMRDRR