Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Q_4etOPaTCw


FMRR  FMFS   FMRRMRD FMRR

FSMRR RMRDRR FMFLSFS FMRRMRD FSM RMR RDRR

D C D R DL#LS  D CD L#LS MFS SSS MFF MRR

DRCDRDL#LS  DRCDRMRDL#LS MFSFMFSFMFS MFMFSM RMR