Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΑ ΜΑΡΑΖΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩL F L S DCD S F LSF MSFM RMR

LL#L L S  F L S DCD S FLSF MSFM RMR

CDRMFSL CD   L#   LL  CDCD    L#L      L#LS   LLF  FSM RMR