Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤΗ ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=bsEdDT6Xo4I


S L LCL CD DRD S L LCL C R D DRC L S LCL C D DRC LCL

DM RMR DR RMR DM RMR DR R DMRMR DRRR DD DRC LCL