Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

 https://www.youtube.com/watch?v=Xw1G1RsLa1gLL#L SLS FSLL# SLF SFMFMDL#DRMFS MFS LL#DL#L SF MS  FM RR R

DCDR RR R R DRMR MFS  FSF MFM RMFMRMD MS FM RR R

R R R S L L LL SLL#D L#LDL#LS FSSS FLSF MFS FM RR R