Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΜΙ ΣΕ ΛΑ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=aBx2a1lZ_fw

R M F# S CDRDC DRCLS F#SLCL SF# M MMM

L S F#F# S SF# MM

RMRDCLF#SLCSF#MM


M D MFS F  LL SLS MFS FFF S SFMFM


C CDR DDD LLL

C C CDR RRDRD LCLC