Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΑΦΟΥ ΠΕΡΝΑΣ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

http://www.youtube.com/watch?v=YdGayRul-5I


R#RDRD  R#RR#RDL#LS  SL#LS FMF   FSLL#D  L#DL#LS L L# D

R#RDRD  R#RR#RDL#LS  SL#LS FMF   FSLL#D  L#DL#LS
L#  L#  LSF   S L L# D  L L# D L# L S


L#  L#  LSF   S L L# D  L L# D L# L SFS