Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΕΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΛΙΩΝΩ ΟΙ ΝΟΤΕΣ

1)  R S LL S LC LSF FSL SFM RMFMR    ολα τα μι και τα σι υφεσι

2)  S LLL SCL FSSS FLS RMSFSMFR